Go to top

Rozproszony System Pracy Grupowej

Prezentowany przez nas projekt, dedykowany jest do szerokiej grupy Odbiorców takich jak:
  • firmy developerskie,
  • zespoły projektantów jak architekci, branżyści,
  • firmy wykonawcze,
  • firmy zarządzające istniejącą infrastrukturą.

Developerzy

Architekci

Wykonawcy

Zarządzający infrastrukturą

System zapewnia komunikacje pomiędzy inwestorem, projektantami, wykonawcami, eksploatacją w każdej fazie na każdym etapie prowadzenia inwestycji:

Faza 1:
Przygotowanie Inwestycji

• Etap 1: Formułowanie
przedsięwzięcia
• Etap 2: Programowanie
przedsięwzięcia
• Etap 3: Planowanie
przedsięwzięcia
• Etap 4: Wykonawcy
projektowania

Faza 2:
Projektowanie

• Etap 1: Dokumentacja
wstępna
• Etap 2: Dokumentacja
podstawowa
• Etap 3: Dokumentacja
wykonawcza
• Etap 4: Zawarcie umowy
o roboty budowlane

Faza 3:
Budowa

• Etap 1: Rozpoczęcie robót
budowlanych
• Etap 2: Wykonanie robót
budowlanych
• Etap 3: Odbiór robót

Faza 4:
Eksploatacja

• Etap 1: Odbiór ostateczny,
• Etap 2: Użytkowanie
przedmiotu inwestycji.

Funkcjonalności

wykorzystane w rozproszonym systemie pracy grupowej:

Wideo konferencje,
Zdalne szkolenia pracowników.
W celu prowadzenia szkoleń na Surface Hub z pomocą
przychodzi domyślnie dostępny tam Skype for Bussines.
Możliwość prezentacji treści na tym urządzeniu jest o wiele
wygodniejsza i przyjemniejsza w porównaniu do innych
możliwości.
Jest to kompleksowe rozwiązanie do prowadzenia
wszelkiego rodzaju spotkań czy szkoleń. Dodatkowymi
możliwościami jakie daje to rozwiązanie są:
Aplikacje pakietu Office — Word, Excel, PowerPoint,
OneNote oraz możliwość planowania spotkań w programie
Outlook, zawsze dostępny czat, nagrywanie spotkań,
spotkania z udziałem do 250 osób.

Zdalne prace nad projektem

Zdalny dostęp do projektu
W każdej chwili możesz połączyć się z dowolnego
miejsca z Microsoft Surface HUB, aby uzyskać
potrzebne informacje, a następnie przekazać
zmiany.
Edycja
Współdzieląc projekt, osoby pracujące na
urządzeniach stacjonarnych i mobilnych mogą
niezależnie od siebie wprowadzać zmiany, które
mogą być kontrolowane na Microsoft Surface
HUB.
Współdzielenie informacji
Współdzielenie plików pozwala na otwarcie ich nie
zależnie od urządzenia oraz umożliwia niezależną
aktywność w procesie projektowania.
Aktualizacja projektu
Po zakończeniu prowadzonych niezależnie działań następuje
automatyczna aktualizacja projektu. Z poziomu Microsoft
Surface HUB mamy dostęp do kompletu informacji o Osobach
wprowadzających zmiany, zakresu tych zmian, czasu itp..

Sprzętowe Komponenty Systemu i ich integracja

Pełna integracja elementów systemu pozwala na efektywną pracę grupową w każdym miejscu i czasie.
Prostota połączenia ze sobą urządzeń niezależnie od systemu operacyjnego oraz oprogramowania. Umożliwia sprawną komunikacje oraz znacząco przyspiesza proces projektowania, modelowania i ewentualne wprowadzanie korekt.

Softwarowe Komponenty Systemu

Przetestowaliśmy wszystkie software’owe i sprzętowe komponenty systemu pod kątem ich zgodności z RICOH Interactive Whiteboard. Oprogramowanie Microsoft: Windows 10, Office 365, Active Directory, Skype for Business; RICOH UCS, Android; Graphisoft: ArchiCAD, BIMx for mobile; Autodesk: AutoCAD, 3D STUDIO, AutoCAD mobile app; BIMestiMate, BIM Vision, PDFKosztorys, metriCad, SiteMaster; BricsCAD, DDS-CAD, 4MCAD, VVD, Tank, CADWorx, CAESAR II, PV Elite; KeyShot, M-Files.