Go to top

Rozproszony System Pracy Grupowej

Prezentowany przez nas projekt, dedykowany jest do szerokiej grupy Odbiorców takich jak:
  • firmy developerskie,
  • zespoły projektantów jak architekci, branżyści,
  • firmy wykonawcze,
  • firmy zarządzające istniejącą infrastrukturą.

Developerzy

Architekci

Wykonawcy

Zarządzający infrastrukturą

System zapewnia komunikację pomiędzy inwestorem, projektantami, wykonawcami, eksploatacją w każdej fazie na każdym etapie prowadzenia inwestycji:

Faza 1:
Przygotowanie Inwestycji

• Etap 1: Formułowanie
przedsięwzięcia
• Etap 2: Programowanie
przedsięwzięcia
• Etap 3: Planowanie
przedsięwzięcia
• Etap 4: Wykonawcy
projektowania

Faza 2:
Projektowanie

• Etap 1: Dokumentacja
wstępna
• Etap 2: Dokumentacja
podstawowa
• Etap 3: Dokumentacja
wykonawcza
• Etap 4: Zawarcie umowy
o roboty budowlane

Faza 3:
Budowa

• Etap 1: Rozpoczęcie robót
budowlanych
• Etap 2: Wykonanie robót
budowlanych
• Etap 3: Odbiór robót

Faza 4:
Eksploatacja

• Etap 1: Odbiór ostateczny,
• Etap 2: Użytkowanie
przedmiotu inwestycji.

Funkcjonalności

wykorzystane w rozproszonym systemie pracy grupowej:

Wideo konferencje,
Zdalne szkolenia pracowników.
W celu prowadzenia szkoleń na Microsoft Surface Hub 2S lub RICOH Interactive Whiteboard z pomocą przychodzi domyślnie dostępny tam Skype for Bussines i RICOH UCS.
Możliwość prezentacji treści na tym urządzeniu jest o wiele
wygodniejsza i przyjemniejsza w porównaniu do innych
możliwości.
Jest to kompleksowe rozwiązanie do prowadzenia
wszelkiego rodzaju spotkań czy szkoleń. Dodatkowymi
możliwościami jakie daje to rozwiązanie są:
Aplikacje pakietu Office — Word, Excel, PowerPoint,
OneNote oraz możliwość planowania spotkań w programie
Outlook, zawsze dostępny czat, nagrywanie spotkań,
spotkania z udziałem do 250 osób.

Zdalne prace nad projektem

Zdalny dostęp do projektu
W każdej chwili możesz połączyć się z dowolnego
miejsca z Microsoft Surface HUB 2S i RICOH Interactive Whiteboard, aby uzyskać potrzebne informacje, a następnie przekazać zmiany.
Edycja
Współdzieląc projekt, osoby pracujące na
urządzeniach stacjonarnych i mobilnych mogą
niezależnie od siebie wprowadzać zmiany, które
mogą być kontrolowane na Microsoft Surface
HUB 2S i RICOH Interactive Whiteboard.
Współdzielenie informacji
Współdzielenie plików pozwala na otwarcie ich nie
zależnie od urządzenia oraz umożliwia niezależną
aktywność w procesie projektowania.
Aktualizacja projektu
Po zakończeniu prowadzonych niezależnie działań następuje
automatyczna aktualizacja projektu. Z poziomu Microsoft
Surface HUB 2S i RICOH Interactive whiteboard mamy dostęp do kompletu informacji o osobach wprowadzających zmiany, zakresu tych zmian, czasu itp..

Sprzętowe Komponenty Systemu i ich integracja

Pełna integracja elementów systemu pozwala na efektywną pracę grupową w każdym miejscu i czasie.
Prostota połączenia ze sobą urządzeń niezależnie od systemu operacyjnego oraz oprogramowania. Umożliwia sprawną komunikacje oraz znacząco przyspiesza proces projektowania, modelowania i ewentualne wprowadzanie korekt.

Softwarowe Komponenty Systemu

Przetestowaliśmy wszystkie software’owe i sprzętowe komponenty systemu pod kątem ich zgodności z Microsoft Surface Hub 2S i RICOH Interactive Whiteboard. Oprogramowanie Microsoft: Windows 10, Office 365, Active Directory, Skype for Business; RICOH UCS, Android; Graphisoft: ArchiCAD, BIMx for mobile; Autodesk: AutoCAD, 3D STUDIO, AutoCAD mobile app; BIMestiMate, BIM Vision, PDFKosztorys, metriCad, SiteMaster; BricsCAD, DDS-CAD, 4MCAD, VVD, Tank, CADWorx, CAESAR II, PV Elite; KeyShot, M-Files.