Go to top

Rozproszony System Edukacyjny

Szkolenia biznesowe

Organizacje edukacyjne

Ośrodki doskonalenia

Uczelnie i szkoły

Faza 1:
Zdalny dostęp do projektu, szkolenia

W każdej chwili możesz połączyć się z dowolnego miejsca z Microsoft Surface HUB 2S i RICOH Interactive Whiteboard, aby połączyć się z prowadzącym szkolenie, uzyskać potrzebne informacje, a następnie przekazać zmiany.

Faza 2:
Udostępnianie, współdzielenie informacji

Współdzielenie plików pozwala      na otwarcie ich na dowolnym urządzeniu (komputerze wykładowcy, tablecie czy smartfonie uczestnika oraz umożliwia niezależną aktywność    w procesie szkolenia.

 

Faza 3:
Edycja

Współdzieląc materiały szkoleniowe, osoby pracujące na urządzeniach stacjonarnych i mobilnych mogą niezależnie od siebie wprowadzać zmiany, które mogą być kontrolowane przez prowadzącego na Microsoft Surface HUB 2S i RICOH Interactive Whiteboard.

Faza 4:
Aktualizacja

Po zakończeniu prowadzonych niezależnie działań następuje automatyczna aktualizacja materiału szkoleniowego. Z poziomu Microsoft Surface HUB 2S i RICOH Interactive Whiteboard mamy dostęp do kompletu informacji o osobach udzielających odpowiedzi, ich podgląd i czas przesłania.

Rozproszony System Edukacyjny zapewnia komunikację pomiędzy wykładowcą, a studentami, prowadzącym szkolenie, a jego uczestnikami, działami, oddziałami, zespołami na każdym etapie prowadzenia projektów i szkoleń.

Funkcjonalności wykorzystane w Rozproszonym Systemie Pracy Edukacyjnej:

 • wideokonferencje,
 • prowadzenie wykładów i prezentacji, także on-line
 • zdalne szkolenia pracowników
 • wewnętrzne spotkania sprzedażowe
 • zdalna praca nad projektami

W celu prowadzenia szkoleń na Microsoft Surface Hub 2S lub RICOH Interactive Whiteboard z pomocą przychodzi domyślnie dostępne tam Microsoft Teams oraz RICOH UCS i Skype for Bussines.

Możliwość  prezentacji  treści na tych  monitorach  interaktywnych jest o wiele wygodniejsza i przyjemniejsza w  porównaniu do innych narzędzi.
Jest to kompleksowe rozwiązanie do prowadzenia wszelkiego rodzaju spotkań czy szkoleń, wykładów. Dodatkowymi możliwościami jakie daje to rozwiązanie są: aplikacje pakietu Office — Word, Excel, PowerPoint, OneNote oraz możliwość planowania spotkań w programie Outlook, zawsze dostępny czat, nagrywanie spotkań, spotkania z udziałem do 250 osób.

Typ Interactive 1 – klasyczny algorytm prowadzenia szkolenia

 

Prowadzący prowadzi szkolenie jednocześnie udostępniając materiały    na mobilnych urządzeniach uczestników.

Z wykorzystaniem platformy telekonferencyjnej uczestnicy szkolenia mogą wejść w interakcję z prowadzącym w zakresie zadawania pytań, wspólnej dyskusji.

Prowadzący może wybrać pytania, które chce omówić, a  następnie udostępnia je uczestnikom,  odpowiada na pytania, otwiera panel dyskusyjny nad którym sprawuje kontrolę.

Na koniec szkolenia cała jego treść, w tym pytania od uczestników, komentarze prowadzącego oraz panel dyskusyjny, przesyłana jest             do uczestników.

Prowadzący może również przesłać uczestnikom zadanie domowe            czy pracę zaliczeniową.

Typ Interactive 2 – rozbudowany algorytm prowadzenia szkolenia

 

Klasyczny algorytm prowadzenia szkolenia zostaje poszerzony o interaktywne ćwiczenia.

Prowadzący przesyła zadanie do wykonania na urządzenia mobilne uczestników. Po wykonaniu ćwiczeń wyniki prac uczestników są przesyłane do prowadzącego, który wybiera prace do publicznego omówienia. Na koniec szkolenia przesyłana jest do uczestników: treść prezentacji, pytania od uczestników, komentarze prowadzącego, panel dyskusyjny, ćwiczenia, praca domowa.

Jednym z wariantów rozbudowanego algorytmu prowadzenia wykładu jest możliwość pracy grupowej. Prowadzący określa tematy i liczebność grupy (np. Temat 1 – grupa 3-osobowa, Temat 2 – grupa 5 osobowa). Uczestnicy tworzą grupy i przypisują się do tematu przedstawionego      przez wykładowcę do wykonania.

Oprogramowanie Microsoft Teams umożliwia grupie wspólną pracę online. Efektem będzie wykonanie zadania i przedstawienie wyniku prowadzącemu celem zaliczenia szkolenia.

Korzyści z wdrożenia systemu

 • oszczędność czasu
 • oszczędności finansowe
 • prostota obsługi
 • uproszczona komunikacja
 • zdalne rozwiązywanie problemu
 • szybkość działania i reagowania
 • możliwość zwiększenia liczby uczestników
 • łatwość integracji i skalowalność systemu
 • bezpieczeństwo

Sprzętowe Komponenty Systemu i ich integracja

Pełna integracja elementów systemu pozwala na efektywną pracę grupową w każdym miejscu i czasie.
Prostota połączenia ze sobą urządzeń niezależnie od systemu operacyjnego oraz oprogramowania. Umożliwia sprawną komunikację oraz znacząco przyspiesza proces projektowania, analizy i ewentualne wprowadzanie korekt.

Softwarowe Komponenty Systemu

Przetestowaliśmy wszystkie software’owe i sprzętowe komponenty systemu pod kątem ich zgodności z RICOH Interactive Whiteboard i Microsoft Surface Hub 2S. Oprogramowanie Microsoft: Windows 10, Office 365, Active Directory, Microsoft Teams, Skype for Business; RICOH UCS, Android; Nearpod, Smart Learning Suite; Graphisoft: ArchiCAD, BIMx for mobile; Autodesk: AutoCAD, 3D STUDIO, AutoCAD mobile app; BIMestiMate, BIM Vision, PDFKosztorys, metriCad, SiteMaster; BricsCAD, DDS-CAD, 4MCAD, VVD, Tank, CADWorx, CAESAR II, PV Elite; KeyShot, M-Files.

[/vc_column]